Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/118/2023

(FO) Abariová Anetta (16.08.1971)

Čierny Brod 378 , 92508 Čierny Brod

Spisová značka, typ konania:
20OdK/118/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Veronika Židek
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Abariová Anetta, Čierny Brod 378 , 92508 Čierny Brod, Slovensko
Lehoty:
02.01.2024 Utorok
Koniec základnej 45 dňovej lehoty na prihlásenie pohľadávok
01.02.2024 Štvrtok
Koniec lehoty na popretie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie