Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/473/2023

(FO) Barkáčová Alžbeta (05.11.1986)

Rázusova 574, 97667 Závadka nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/473/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Barkáčová Alžbeta, Rázusova 574, 97667 Závadka nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie