Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/122/2023

(FO) Čerňanský Roman (21.08.1980)

Ulica Hospodárska 3610, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
20OdK/122/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Veronika Židek
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čerňanský Roman, Ulica Hospodárska 3610, 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie