Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/251/2023

(FO) Pilát Andrej (12.01.1979)

Alexyho 4817, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou

Spisová značka, typ konania:
23OdK/251/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
od 21.11.2023
Stav konania:
23.01.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
23.01.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pilát Andrej, Alexyho 4817, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
77 034,26 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
88 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
63 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie