Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/284/2023

(FO) Bertók Marek (16.01.1995)

Okružná 101, 05934 Spišská Teplica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/284/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 16.11.2023
Stav konania:
16.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bertók Marek, Okružná 101, 05934 Spišská Teplica, Slovensko
Lehoty:
01.12.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.01.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.01.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.01.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.01.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 73 039,55 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--