Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/248/2023

(FO) Bögiová Blažena (04.10.1970)

345 , 92504 Tomášikovo

Spisová značka, typ konania:
36OdK/248/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bögiová Blažena, 345 , 92504 Tomášikovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 55 018,26 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--