Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/229/2023

(FO) Vietorisz Attila (25.06.1967)

Okoličná na Ostrove 381, 94613 Okoličná na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
23OdK/229/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 21.11.2023
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vietorisz Attila, 381, 94613 Okoličná na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie