Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/228/2023

(FO) Boleková Alžbeta (23.03.1989)

Rúbaň 275, 94136 Rúbaň

Spisová značka, typ konania:
28OdK/228/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boleková Alžbeta, 275, 94136 Rúbaň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie