Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/229/2023

(FO) Babiak Kristián (16.10.1990)

Kráľa Štefana 3511, 94304 Obid

Spisová značka, typ konania:
28OdK/229/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babiak Kristián, Kráľa Štefana 3511, 94304 Obid, Slovensko
Lehoty:
06.12.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.01.2024 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.01.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.01.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
05.02.2024 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie