Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/230/2023

(FO) Simonics Viktor (24.05.1976)

Taránska 1574, 94651 Nesvady

Spisová značka, typ konania:
31OdK/230/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
10.05.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.11.2023 - Vyhlásený konkurz
10.05.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Simonics Viktor, Taránska 1574, 94651 Nesvady, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
491,49 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
190 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
164 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie