(PO) AFPM group, s. r. o., IČO 44134673

Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
81K/38/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.12.2023 - Začaté konkurzné konanie
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 30.12.2023
do 12.02.2024
Navrhovatelia:
AFPM group, s. r. o., IČO 44134673, Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie