(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
21K/40/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 15.12.2023
Stav konania:
15.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.12.2023 - Začaté konkurzné konanie
15.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Alfa 04 a.s., IČO 35889853, Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
29.01.2024 Pondelok
Koniec základnej 45dňovej lehoty na prihlásenie pohľadávok
28.02.2024 Streda
Koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 203 696,03 € , majetok v hodnote 360 460,53 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie