Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/110/2023

(FO) Černek Michal (25.12.1981)

Babín 340, 02952 Babín

Spisová značka, typ konania:
3OdK/110/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Černek Michal, 340, 02952 Babín, Slovensko
Lehoty:
06.12.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.01.2024 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.01.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.01.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
05.02.2024 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--