Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/109/2023

(FO) Baláž Anton (05.03.1994)

Textilná 6026/4 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
1OdK/109/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Anton, Textilná 6026/4 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--