Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/268/2023

(FO) Luptáková Lucia (19.02.1985)

Nemčianska cesta 105/112 , 97401 Nemce

Spisová značka, typ konania:
1OdK/268/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Správca:
Stav konania:
23.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Luptáková Lucia, Nemčianska cesta 105/112 , 97401 Nemce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie