Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/353/2023

(FO) Demeter Martin (13.07.1986)

Veľkrop 32, 09101 Veľkrop

Spisová značka, typ konania:
5OdK/353/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 07.12.2023
Stav konania:
07.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Demeter Martin, 32, 09101 Veľkrop, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 121,89 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--