Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/393/2023

(FO) Vršata Ján (01.06.1968)

Pruské , 01852 Pruské

Spisová značka, typ konania:
38OdK/393/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
29.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vršata Ján, , 01852 Pruské, Slovensko
Lehoty:
13.12.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
12.01.2024 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.01.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.01.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.02.2024 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 4 980,25 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie