Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/391/2023

(FO) Polónyiová Patrícia (30.05.1974)

Sibírska 692, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/391/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
01.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Polónyiová Patrícia, Sibírska 692, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
18.12.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.01.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.01.2024 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.01.2024 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
14.02.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 94,30 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--