Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/390/2023

(FO) Toráčová Kristína (30.05.1996)

Bzinská ulica 6339, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/390/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
01.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Toráčová Kristína, Bzinská ulica 6339, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--