Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/178/2023

(FO) Soľava František (19.04.1990)

Joliota Curie 732, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
8OdK/178/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Žaneta Motyková
Správca:
od 06.12.2023
Stav konania:
06.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Soľava František, Joliota Curie 732, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 23,37 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--