(PO) Web Shops pl, s.r.o., IČO 47979089

Tesárska 19/142, 08001 Haniska

Spisová značka, typ konania:
2K/38/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
05.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Web Shops pl, s.r.o., IČO 47979089, Tesárska 19/142, 08001 Haniska, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie