Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/87/2023

(FO) Ferencová Ružena (18.02.1976)

Pri mlyne 1437, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
88OdK/87/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jana Trnečková
Správca:
Stav konania:
09.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ferencová Ružena, Pri mlyne 1437, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
27.12.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.01.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.02.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.02.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
22.02.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 733,85 € , majetok v hodnote 500,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie