Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/400/2023

(FO) Medňanský Ladislav (20.04.1977)

Južná 6591, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/400/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Medňanský Ladislav, Južná 6591, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie