Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/396/2023

(FO) Grexa Vladimír (24.04.1976)

Brezová pod Bradlom , 90613 Brezová pod Bradlom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/396/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
20.01.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
20.01.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Grexa Vladimír, , 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
8 865,38 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
65 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
49 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie