Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/394/2023

(FO) Dolinaj Roman (21.02.1981)

Považská Bystrica 451, 01705 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
38OdK/394/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 02.12.2023
Stav konania:
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dolinaj Roman, 451, 01705 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 26 910,88 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie