Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/393/2023

(FO) Raček Jozef (21.02.1954)

Považská Bystrica , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/393/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 02.12.2023
Stav konania:
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Raček Jozef, , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--