Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/193/2023

(FO) Valovičová Sabína (01.09.1989)

Bratislava-Petržalka , 85105 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
24OdK/193/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
18.01.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.01.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Valovičová Sabína, , 85105 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
04.03.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.03.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.04.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 13 793,34 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie