(PO) Freshgastro s. r. o., IČO 47161787

Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
81K/43/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
30.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Freshgastro s. r. o., IČO 47161787, Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 355 052,39 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--