Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023

(FO) Reguly Miloš (24.07.1977)

Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná

Spisová značka, typ konania:
10OdK/115/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
07.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Reguly Miloš, Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--