Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/205/2023

(FO) Urbančíková Mária (07.08.1971)

Košice - Staré Mesto , 04001 Košice - Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
43OdK/205/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
19.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Urbančíková Mária, , 04001 Košice - Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
03.01.2024 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.02.2024 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.02.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.02.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.03.2024 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie