Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/205/2023

(FO) Urbančíková Mária (07.08.1971)

Košice - Staré Mesto , 04001 Košice - Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
43OdK/205/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
11.05.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
29.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2023 - Vyhlásený konkurz
11.05.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Urbančíková Mária, , 04001 Košice - Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
03.01.2024 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.02.2024 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.02.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.02.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.03.2024 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
2 878,96 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
164 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
144 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie