Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/514/2023

(FO) Kurčík Miroslav (01.11.1975)

Tatranská 6395, 97411 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/514/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
21.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kurčík Miroslav, Tatranská 6395, 97411 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 36 613,64 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 90,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--