Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/273/2023

(FO) Šáteková Rozália (16.03.1979)

111 , 94135 Dubník

Spisová značka, typ konania:
32OdK/273/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
Stav konania:
30.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šáteková Rozália, 111 , 94135 Dubník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie