Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/185/2023

(FO) Matúšová Martina (07.10.1978)

Kuchyňa 409 , 90052 Kuchyňa

Spisová značka, typ konania:
21OdK/185/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
21.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Petráň Peter, JUDr., Odborárske nám. 3 , 81107 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie