(PO) Adapet, v.o.s., IČO 54223041

Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
81K/45/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
od 30.12.2023
Stav konania:
30.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Adapet, v.o.s., IČO 54223041, Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
13.02.2024 Utorok
Koniec základnej 45-dňovej lehoty na prihlásenie pohľadávok
14.03.2024 Štvrtok
Koniec lehoty na popretie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 57 575,34 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--