Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/226/2023

(FO) Galba Róbert (08.02.1998)

Radlinského 1088, 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
24OdK/226/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
24.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Galba Róbert, Radlinského 1088, 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
09.04.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.04.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.05.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 12 051,02 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--