Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/243/2023

(FO) Mundi René (18.11.1972)

Vígľašská 3111, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
21OdK/243/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
24.01.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.01.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mundi René, Vígľašská 3111, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--