Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/11/2024

(FO) Benčaťová Jarmila (10.05.1969)

Nemčiňany 91 , 95181 Nemčiňany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/11/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Benčaťová Jarmila, Nemčiňany 91 , 95181 Nemčiňany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie