Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 56OdK/14/2024

(FO) Németh Jozef (16.06.1976)

Veľké Lovce 560, 94142 Veľké Lovce

Spisová značka, typ konania:
56OdK/14/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Marián Mokoš
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Németh Jozef, 560, 94142 Veľké Lovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 43 523,29 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--