Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/15/2024

(FO) Pompa Denis (14.09.1983)

Ulica gen. Goliána 6009, 91702 Trnava

Spisová značka, typ konania:
36OdK/15/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pompa Denis, Ulica gen. Goliána 6009, 91702 Trnava, Slovensko
Lehoty:
28.02.2024 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.04.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.04.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.04.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.05.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--