Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/12/2024

(FO) Tóthová Andrea (01.06.1976)

Lipová 3764/4 , 04801 Rožňava

Spisová značka, typ konania:
43OdK/12/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tóthová Andrea, Lipová 3764/4 , 04801 Rožňava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 29 186,71 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie