Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/12/2024

(FO) Milo Erik (08.11.2000)

Požiarnická ulica 135, 07664 Zemplínska Teplica

Spisová značka, typ konania:
26OdK/12/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Milo Erik, Požiarnická ulica 135, 07664 Zemplínska Teplica, Slovensko
Lehoty:
28.02.2024 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.04.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.04.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.04.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.05.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie