Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/19/2024

(FO) Pavlík Milan (18.12.1963)

Štefánikova 890, 81105 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
24OdK/19/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
20.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pavlík Milan, Štefánikova 890, 81105 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie