Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/14/2024

(FO) Karácsony Marta (13.07.1983)

Vrbina 5 , 93008 Čiližská Radvaň

Spisová značka, typ konania:
20OdK/14/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Veronika Židek
Správca:
Stav konania:
20.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.02.2024
do 19.02.2024
Navrhovatelia:
Karácsony Marta, Vrbina 5 , 93008 Čiližská Radvaň, Slovensko
Lehoty:
26.02.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.03.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.04.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.04.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.04.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 639,37 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 14,20 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie