Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/23/2024

(FO) Boďová Jana (07.05.1982)

Kuzmányho 1221, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
1OdK/23/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boďová Jana, Kuzmányho 1221, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 2,20 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie