Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/15/2024

(FO) Demeterová Vlasta (21.04.1979)

Ondavská 50 , 07205 Bracovce

Spisová značka, typ konania:
88OdK/15/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jana Trnečková
Správca:
od 13.02.2024
Stav konania:
09.04.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
29.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
09.04.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Demeterová Vlasta, Ondavská 50 , 07205 Bracovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
31 278,04 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
71 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
56 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie