Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/28/2024

(FO) Boldy Miroslav (25.05.1983)

Železničná 327, 05992 Huncovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/28/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 17.02.2024
Stav konania:
17.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boldy Miroslav, Železničná 327, 05992 Huncovce, Slovensko
Lehoty:
04.03.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.04.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.04.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.04.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.05.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie