Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/14/2024

(FO) Čonková Kadličeková Zuzana (07.09.1985)

K jaskyni 704 , 03261 Važec

Spisová značka, typ konania:
10OdK/14/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čonková Kadličeková Zuzana, K jaskyni 704 , 03261 Važec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 3,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--