(PO) TAFIS, s.r.o., IČO 36612243

Jasencová 23 , 84108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
24K/5/2024, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 29.02.2024
Stav konania:
29.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
TAFIS, s.r.o., IČO 36612243, Jasencová 23 , 84108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 41 029,78 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--