(PO) LIPCIK, s.r.o., IČO 51877481

Parková 45, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spisová značka, typ konania:
21K/6/2024, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 17.04.2024
Stav konania:
02.03.2024 - Začaté konkurzné konanie
História stavov konania:
01.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
02.03.2024 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
OSMIUM s. r. o., IČO 48036854, Potočná 8204/19, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie