Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/13/2024

(FO) Cabadajová Zuzana (31.08.1990)

Žilina , 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
1OdK/13/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cabadajová Zuzana, , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--